| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការ​វាយ​ប្រហារ​របស់​​អ៊ុយក្រែន​ សម្លាប់​កង​ទ័ព​រុស្ស៊ី​ជាង​ ៦០ នាក់​ នៅ​តំបន់​ដុនណិតស្ក៍​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:២៣

ចែករំលែក