| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អ្នកជំនាញ​ព្រមាន​ពីរ​លក​នៃ​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​ជាថ្មី​នៅ​ចិន​ ជាមួយ​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី​សែស្រឡាយ​អូ​មី​ក្រុង​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:២៧

ចែករំលែក