| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចំនួន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​ការ​វាយប្រហារ​របស់​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​នៅ​ទីក្រុង Makiivka កើន​ឡើងដល់ ៨៩​ នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៤:០២

ចែករំលែក