| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មេដឹកនាំ​អាមេរិក និង​ជប៉ុន​ ជួបគ្នា​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​​ ខណៈ​បញ្ហា​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​ឡើងក​ម្តៅ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៤:១០

ចែករំលែក