| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ្វាំ​ង​ឡង់ ​បើក​ការពិភាក្សា​អំពី​ការផ្តល់​យន្តហោះ​ធុន​ F-18 ដល់​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:២៨

ចែករំលែក