| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ពូទីន បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ដោយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​លើក​ដំបូង​ទៅ​កាន់​ទីក្រុង ​Mariupol ជា​ទីក្រុង​ ដែល​កងទ័ព​រុស្ស៊ី​វាយយក​បាន​ពី​អ៊ុយក្រែន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៥៧

ចែករំលែក