| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​​ កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ កញ្ញា ២០២៣ | ១០:២៣

ចែករំលែក