| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចិនថ្កោលទោសក្រុមមន្ត្រីអាមេរិក ចំពោះការគាំទ្រសកម្មជនធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងចិននៅហុងកុង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:១១

ចែករំលែក