| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

សេតវិមានបង្ហាញជំហរជំទាស់ច្បាប់បង្កើតដោយរដ្ឋសភារបស់បក្សសាធារណរដ្ឋដែលគិតតែអ៊ីស្រាអែល មើលរំលងអ៊ុយក្រែន និងបញ្ហាសន្តិសុខ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៧ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៧

ចែករំលែក