| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េខាងត្បូង និងអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៨

ចែករំលែក