ហិរញ្ញវត្ថុ | ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ

២៤ មិថុនា ២០២៤ | ០៨:០០

ជាទូទៅ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​កាន់កាប់​មូលបត្រ​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង​ជាង ៥ ឆ្នាំ ជាមួយ​នឹង​គោលដៅ​រយៈពេល​វែង

សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

២៧ ឧសភា ២០២៤ | ១០:៤០

សញ្ញាបណ្ណ​បៃតង សំដៅ​លើ​មូលបត្រ​បំណុល​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះផ្សាយ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ ហើយ​សាច់ប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​មក​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់

អ្វីដែល​យុវជន​គួរដឹង​ពី​ការ​សន្សំ និង​ការ​វិនិយោគ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​?

២៩ មេសា ២០២៤ | ០៨:០២

សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Freedom) គឺជា​ស្ថានភាព​ដែល​បុគ្គល​ម្នាក់​មាន​ប្រាក់​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញ​តម្រូវការ​មូលដ្ឋាន និង​អាច​បង្កើត​ជីវិត​ដែល​គេ​ចង់​បាន​

ជាមួយ​បដិវត្តន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ Fintech និង​គណនេយ្យករ​ប្រកបដោយ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ ធ្វើឱ្យ​អនាគត​នៃ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ 

២៨ មីនា ២០២៤ | ១០:០១

​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា ដែល​ពីមុន​ធ្លាប់​ពឹងផ្អែក​ខ្លាំង​លើ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់ និង​គ្របដណ្តប់​ដោយ ស្ថាប័ន​ធំៗ​តែមួយ​ចំនួន​តូច ឥឡូវនេះ​កំពុងស្ថិត​ក្នុងការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដ៏​គួរឱ្យ​កត់​សម្គាល់

CamEd ធានា​ដល់​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា ឱ្យ​រីកចម្រើន​ជាមួយ​កម្មវិធីសិក្សា​​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត Master's in Accounting & Finance + ACCA

២៨ មីនា ២០២៤ | ១០:០០

​ការ​មាន​គណនេយ្យករ​ដែល​ទ​ទួល​បានការ​បណ្តុះបណ្តាល​ពេញលេញ​ គឺមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធុរកិច្ច​របស់​កម្ពុជា ហើយ​វិទ្យាស្ថាន

អត្ថបទអានច្រើន